Home ROVINA, a.s.

Rovina, a.s.

Rovina a.s.

Rovina, a.s. zaujímá významné místo mezi stavebními organizacemi v moravském regionu a působí po území celé České republiky. Stavební firma Rovina, a.s. vznikla v roce 1996 jako specializovaná organizace pro výstavbu ekologických staveb se základním jměním 82,5 mil. Kč. Po dvouletém působení byla činnost firmy rozšířena o provádění pozemních průmyslových staveb a inženýrských staveb.

V současné době je rozhodujícím předmětem činnosti provádění a komplexní zajištění všech druhů staveb včetně technologických celků, jejich uvedení do provozu a vystavení příslušných dokladů tj. protokolů, revizí a osvědčení o jakosti a kompletnosti provedené montáže.

 

Společnost se specializuje na ekologické a environmentální stavby

- vodní día, úpravy toků, protipovodňová opatření

- výstava vodních elektráren

- výstavba vododovů a kanalizací, ČOV

- rekultivace skládek

- výstavba nádrží pro uskladnění paliv

 

Rovina, a.s. nabízí tyto služby:

- odborné poradenství

- zpracování PD

- projednání investičního záměru

- zajištění stavebního povolení

- bezplatné zpracování nabídky

- možnost poskytnutí dodavatelského úvěru

- technická pomoc žadatelům o státní dotace

- zajištění zkušebního provozu technologických staveb

- zajištění dokladů potřebných ke kolaudaci stavby

 

Společnost je držitelem certifikátů a vlastní veškerá oprávnění potřebná k výkonu své činnosti. Zajišťujeme dodávky od jejich projednání přes jejich realizaci, až po  zajištění kolaudačního rozhodnutí. V současné době firma rozšířila působení o středisko Vodovodní a kanalizační systémy - prodej výrobků.

 

Pro podrobnější informace navštivte prosím naši internetovou prezentaci  www.rovina.cz